ECPAP: La vérité de Yahweh, Elohim à travers le Grec et l'Hébreu Bibliques

 • Mezanmi, detwonpe nou nan sa ki wè ak sove nanm nou.

  Mezanmi, detwonpe nou nan sa ki wè ak sove nanm nou.

  Satan fè anpil moun kwè yo se sèvitè Bondye epoutan se sèvitè li yo ye. Se sa menm, kòman’w ka fè konprann anpil moun di yo se kretyen poutan yo pa konn kisa levanjil ye, yo pa konn kisa legliz ye, yo pa konn wòl ni pastè ni wòl predikatè. Ou ka sezi tande sa, men se yon verite.
 • Mots de bienvenue à notre auditorium virtuel mondial

  Mots de bienvenue à notre auditorium virtuel mondial

  Chers amis internautes, L'Eglise du Christ de Port-au-Prince, réunie à Delmas 18 / Rue Oriol, vous adresse son salut. Elle en profite pour vous rappeler qu'elle est convoquée par le Roi le Dimanche à 9h:00 a.m dans l'intention de s'adonner à l'étude de la Doctrine du Seigneur. Puis, tous les persuadés qui la composent y sont restés pour adorer Yahweh.
 • 1
 • 2

P-List des Adorations (P:P = Passage:Paragraph)

Playlist des Emissions (P:P = Passage:Paragraph)